Gudstjenster i Nebbelunde

Gudstjenester i Sædinge

Menighedsrådsvalg 2016 Rødby og Ringsebølle.

Der skal i dette efterår afholdes valg til Rødby og Ringsebølle sognes menighedsråd. Der skal vælges 4 medlemmer fra Rødby sogn og 2 fra Ringsebølle. I perioden den 20. september kl. 19.00 til og med den 27. september kl. 19.00 kan der indleveres kandidatlister til menighedsrådets formand Lars Buhl og valgbestyrelsens formand Arne O. Andersen, Årbyesvej 10 i Røbys Hvis der den 27. september kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste, aflyses afstemningen, og listens kandidater er valgt. Hvis der kommer flere lister, skal der afholdes afstemning mellem listerne den 8. november 2016. Kandidatlister skal udfærdiges på en autoriseret blanket, som bl.a. kan hentes hos valgbestyrelsens formand Arne O. Andersen, eller kan downloades på hjemmesiderne www.km.dk eller www.menighedsrådsvalg2016.dk Kandidatlisten skal indeholde navne på mindst 1 valgbar kandidat og maksimalt dobbelt så mange, som der skal vælges for sognet. Listen skal underskrives af mindst 5 og maksimalt 15 valgberettigede stillere.

Der holdes orienteringsmøde den 13. september kl. 19:00 i Willers gård.

I forlængelse af orienteringsmødet vil der blive holdt et opstillingsmøde, hvor der er mulighed for at opstille en fælles liste, hvis de fremmødte ønsker dette.

På valgbestyrelsens vegne

A. O. Andersen

Menighedsrådsvalg i Nebbelunde og Sædinge.

For Nebbelunde og Sædinge sogne afholdes orienterings- og opstillingsmøde ligeledes den 13. september, men for disse sognes vedkommende i Nebbelunde sognehus.

Indskrivning til konfirmationsforberedelse 2016/17

Bor du i Rødby, Ringsebølle, Sædinge eller Nebbelunde sogne?

Til kommende konfirmander i 2017.

Efter gudstjenesten den 25. september vil der være en kort orientering i Rødby Kirke om konfirmandforberedelse 2016/17. Og der vil være mulighed for kommende konfirmander fra de fire nævnte sogne at tilmelde sig til forberedelsen.

Andre end de nævnte skal henvende sig til deres sognepræst.

Jeg glæder mig til at hilse på jer og jeres familie.

Med venlig hilsen

Elin Olsen Rasmussen.

 

Er du forhindret i at komme, men gerne vil gå til forberedelse og konfirmation, så ring til os eller send en mail. Elin 54601235, eor@km.dk eller Birgitte 54601043, bif@km.dk.

 

 

 

Konfirmation i Rødby Kirke

Konfirmation foregår normalt i 7. klasse, og der kan vælges mellem følgende søndage:

    

2017

       23. april

       30. april

2018

        8. april

      15. april

2019

      27. april

        5. maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoerne fastsættes kun tre år frem.

 

 

Gudstjenester i Rødby

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles hos Skørringe Busser telf. 54 60 80 12 fredag inden kl. 10:00.

Alle der bor i Rødby/Ringsebølle sogne kan benytte kirkebil til gudstjenesterne.