Velkommen til Rødby og Ringsebølle sognes hjemmeside

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles hos Skørringe Busser telf. 54 60 80 12 fredag inden kl. 10:00.

Alle der bor i Rødby/Ringsebølle sogne kan benytte kirkebil til gudstjenesterne.

Konfirmation i Rødby Kirke

Konfirmation foregår normalt i 7. klasse, og der kan vælges mellem følgende søndage:

2015

       12.april

       19. april

2016

          3. april

       10.  april

      

2017

       23. april

       30. april

 

 

 

Datoerne fastsættes kun tre år frem.