Gudstjenster i Nebbelunde

Gudstjenester i Sædinge

Rødby-Ringsebølle og Nebbelunde og Sædinge sogne indbyder til Kirkemusikskolens forårskoncert, der afholdes lørdag den 9. maj i Rødby Kirke.

.

Sjællands Kirkemusikskoles Toreby Afdeling har hveranden mandag fået mulighed for at undervise organister og kirkesangere fra hele Lolland-Falster Stift i Toreby kirke og i Sundkirken. I forlængelse af den sidste undervisningsdag afsluttes traditionen tro med en forårkoncert, som i år er mandag den 9. maj i Rødby kirke. 

Torebykoret er der hvor alle mødes - både kirkesangere og orgelstuderende - både nuværende og tidligere studerende. Kirkemusikskolens koncerter er en blanding af solosange, orgelmusik og korsang og der vil være mulighed for, at publikum kan synge med på en eller flere fællessalmer.

Torebykoret ledes af Bente Hogrefe Nielsen, den ene af afdelingens to sanglærere og desuden afdelingsleder for Sjællands Kirkemusikskoles afdeling i Toreby. 

Der er gratis adgang til koncerten i 

Rødby Kirke

mandag den 9. maj kl. 19:00

Koncerter giver praktisk erfaring.

Når Bente Hogrefe Nielsen arrangerer kirkemusikskolens koncerter, handler det om at give de studerende noget praktisk erfaring i det de lærer på skolen. Selvom mange af de studerende har job som kirkesanger eller organist, er det noget andet at synge og spille til en koncert. Torebyafdelingen afholder 3-5 koncerter om året.

De fleste af de studerende i Toreby afdelingen er allerede ansat som kirkesangere eller organister rund omkring i Lolland-Falsters stift. De, der endnu ikke er, vil næppe skulle vente længe, før de bliver kontaktet af et menighedsråd, der mangler en kirkemusiker. Organistmangelen i de små landsogne er et velkendt problem, som kirkemusikskolen med vedholdende engagement søger at afhjælpe.

Er man interesseret i at vide mere om kirkemusikskolen, er her en lejlighed til at møde både lærere og studerende. 

Konfirmation i Rødby Kirke

Konfirmation foregår normalt i 7. klasse, og der kan vælges mellem følgende søndage:


2016

          3. april

       10.  april

      

2017

       23. april

       30. april

2018

        8. april

      15. april

2019

      27. april

        5. maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoerne fastsættes kun tre år frem.

 

 

Gudstjenester i Rødby

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles hos Skørringe Busser telf. 54 60 80 12 fredag inden kl. 10:00.

Alle der bor i Rødby/Ringsebølle sogne kan benytte kirkebil til gudstjenesterne.