Gudstjenster i Nebbelunde

Gudstjenester i Sædinge

Velkommen til en hjemmeside under ændring.

Rødby og Ringsebølle sognes hjemmeside er under ændring, idet vi eksperimenterer med at skabe en fælles hjemmeside for Rødby, Ringsebølle, Nebbelunde og Sædinge sogne.

Under denne proces vil hjemmesiden ofte skifte udseende og opbygning. Dette vi i en periode kunne virke ret forvirrende, men vi håber der kommer et godt resultat ud af det til glæde for alle de deltagende sogne.

Menighedsmøde.

Rødby-Ringsebølle menighedsråd

inviterer til menighedsmøde

torsdag den 26. november kl. 19:00

i

Willers Gård

 

Menighedsrådet vil på mødet fortælle om det afsluttede kirkeår og samtidig give mulighed for at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder med henblik på valget til menighedsrådet i november 2016.

PMV

Lars Buhl

formand

 

 

Konfirmation i Rødby Kirke

Konfirmation foregår normalt i 7. klasse, og der kan vælges mellem følgende søndage:


2016

          3. april

       10.  april

      

2017

       23. april

       30. april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoerne fastsættes kun tre år frem.

 

 

Gudstjenester i Rødby

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles hos Skørringe Busser telf. 54 60 80 12 fredag inden kl. 10:00.

Alle der bor i Rødby/Ringsebølle sogne kan benytte kirkebil til gudstjenesterne.