Sognepræst. (KfB)

Elin Olsen Rasmussen

Vestergade 26, 4970 Rødby.

E-mail: EOR@km.dk.

Telefon: 54 60 12 35.

Træffetid: efter aftale.

Fridag: tirsdag.

Henvendelse om fornyelse af attester, navneændring med mere: telefonisk til sognepræsten

Organist

Britta Matlok Geisler

brittamatlok@gmail.dk

tlf. 61 30 46 87

Kirkesangere

Lotte Munk-Petersen, tlf. 25 15 75 33

Kirketjener

Gabriele Jansen

tlf. 54 60 36 47

Konfirmation i Rødby Kirke

Konfirmation foregår normalt i 7. klasse, og der kan vælges mellem følgende søndage:


2017

        23. april

       30.  april

      

2018

          8. april

       15. april

2019

       25. april

         5. maj

 

 Datoerne fastsættes kun tre år frem.

 

 

Gudstjenester i Rødby